Financiën

De investeringskosten zijn reeds in de jaren ’80 gedetailleerd begroot. Actualiseringsstudies wijzen uit dat de investering (peil 2009) circa € 1,8 miljard zal bedragen. De te verwachten opbrengsten en opbrengstenbronnen worden gemodelleerd aan de hand van de meest waarschijnlijke marktontwikkelingen gedurende de komende 20 jaren. Daarbij is met name de impact van de toename van windcapaciteit op zowel de wholesalemarkt als de markt voor regel- en reservevermogen van belang.
O-PAC creëert waarde door de inzet als regel- en reservevermogen, door de waarde van windenergie te verhogen en door handel op de korte termijnmarkten. Hiermee is O-PAC in staat een gezonde business case voor te leggen.