Historie

O-PAC is oorspronkelijk in de jaren ‘80 van de vorige eeuw ontwikkeld en tot in detail uitgewerkt, waarbij de overheid nauw betrokken was. Behalve de technische aspecten van het systeem zijn ook de geologische omstandigheden uitvoerig onderzocht. Uit o.a. diepboringen is gebleken dat de bodem van Zuid-Limburg op circa 1.400 m diepte een stabiele laag gesteente bevat, die geschikt is voor realisering van een benedenreservoir.

 

historie

 

Na zeer grondige studies bleek uiteindelijk om diverse redenen dat O-PAC destijds financieel niet haalbaar was en het project verdween in de ijskast. De huidige geliberaliseerde energiemarkt en de enorme groei aan productiecapaciteit van zowel windmolens als kolencentrales, beiden te kenmerken als lastig aan te sturen vermogen, geven O-PAC een nieuwe kans. De verwachting is dat er een toenemende behoefte zal zijn aan flexibel vermogen en dat derhalve de business case voor O-PAC  sterk verbeterd is. Om deze redenen heeft de initiatiefnemer Sogecom BV besloten in samenwerking met de provincie Limburg een nieuw onderzoek te starten naar de haalbaarheid van O-PAC.