Initiatiefnemers

Enkele jaren geleden heeft Sogecom BV het initiatief genomen om het O-PAC dossier opnieuw te evalueren. Na verkennende besprekingen met enkele energiebedrijven is een stappenplan op hoofdlijnen ontwikkeld dat moet leiden tot een solide business case. Sogecom en de provincie Limburg hebben financiële middelen geïnvesteerd om volop door te gaan met het verder ontwikkelen van O-PAC. Er wordt voorts samengewerkt met DSM, Royal Haskoning, energiebedrijven, VNO-NCW, VROM en de gemeente Sittard-Geleen.