Locatie

Het (DSM-)terrein Graetheide biedt een unieke kans om O-PAC te realiseren.  Het terrein is geschikt en beschikbaar. De ligging aan het Julianankanaal is gunstig voor de afvoer van (ondergonds) gesteente tijdens de bouw en voor aanvoer van (een zeer beperkte hoeveelheid) vers water als de centrale in bedrijf is. Voorts ligt de locatie nabij het hoogspanningsnet en is het mogelijk aan te sluiten op de Duitse en Belgische distributienetten. De planologische en ecologische impact van O-PAC is gering. In tegenstelling tot PAC’s heeft O-PAC één in plaats van twee bovengrondse reservoirs. Het ruimtebeslag is relatief klein vanwege het grote verval (1.400 m).
Binnen 1 à 2 jaar kan, na proefboringen, gestart worden met de bouw van O-PAC.

Graetheide