Pac

Een pompaccumulatie centrale (PAC) is een waterkrachtcentrale waarmee elektriciteit kan worden opgeslagen. Het principe is eenvoudig: een op hoogte gelegen meer en een lager gelegen reservoir staan met elkaar in verbinding, waarbij elektriciteit kan worden opgewekt door het water met grote kracht langs turbines naar beneden te laten stromen. Elektriciteit weer kan worden opgeslagen door gedurende de nacht het water omhoog te pompen. Een principe dat wereldwijd veel wordt toegepast in gebieden met natuurlijke hoogteverschillen zoals bijv. in de Alpen en in Noorwegen. Wereldwijd staan er PAC’s met een vermogen van circa 100.000 MW opgesteld.

PAC’s worden gebruikt om de nodige flexibiliteit te creëren die noodzakelijk is om altijd exact de gevraagde hoeveelheid elektriciteit op het net te zetten. Zo kan Frankrijk ’s nachts de reservoirs in de Alpen vullen met elektriciteit opgewekt met kerncentrales en deze overdag wanneer de vraag groter is weer laten vrijkomen. De Noorse reservoirs dienen als flexibiliteitleverancier voor het hele Scandinavische gebied, en met name ook om de toenemende hoeveelheden windenergie, in o.a. Denemarken, in te kunnen passen.