Stichting O-PAC

Op instigatie van de provincie Limburg is de Stichting O-PAC opgericht die als doel heeft de realisering van O-PAC  te ondersteunen, onder andere door fondsen te verwerven en de provincie te adviseren. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

· ir. J.L.J.M. Schneiders (voorzitter)
· H.A. Versteegh, RA (secretaris/penningmeester)
· drs. J.H.H. Mans (plv. voorzitter)
· prof. dr.ir. J.N.C. van Geel
· drs. H. Tent