Waarom O-PAC?

De ambitieuze transitiedoelstellingen van de Nederlandse overheid vergen grote investeringsprogramma’s, o.a. omdat deze doelen slechts kunnen worden gerealiseerd indien bijna 40% van de elektriciteitsproductie duurzaam wordt. Dit laatste heeft geleid tot een doelstelling voor windenergie van ongeveer 9.000 MW per 2020. Ter illustratie, momenteel (2009) staat er in Nederland circa 2.200 MW windmolencapaciteit. Deze plannen betekenen tevens, indien de besparingsdoelstelling eveneens wordt gerealiseerd, dat de nachtbehoefte aan elektriciteit regelmatig volledig met deze windmolencapaciteit zal kunnen worden voorzien. Bovendien zullen de vele geplande nieuwe kolen- en gascentrales dan afgeschakeld moeten worden. In totaal hebben de verschillende energiebedrijven dit moment zeer concrete plannen (en een aantal al in aanbouw) voor centrales met een gezamenlijk vermogen tussen de 8.000 en 11.000 MW. Export zal slechts beperkt mogelijk zijn aangezien de ons omringende landen vergelijkbare investeringsprogramma’s hebben.

Het is tegen deze achtergrond dat O-PAC wederom opportuun is geworden, nu vanuit het perspectief van de doelstellingen van het energiebeleid (betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam), door de gewenste transitie naar een duurzame energievoorziening mogelijk te maken. Kema heeft berekend dat zeer waarschijnlijk ongeveer 30%, ofwel ongeveer 6 TWh, van de geproduceerde windenergie in de toekomst verloren zal gaan indien er geen investeringen worden gedaan om dit te voorkomen. In plaats van afschakelen van windproductie zal O-PAC een deel van deze energie kunnen opvangen en op momenten van grote vraag en/of weinig wind weer vrij kunnen geven. Met een dagelijkse cyclus kan O-PAC ongeveer 2 TWh elektriciteit per jaar opwekken. Op enig moment kan O-PAC 1.400 MW elektriciteit leveren, toereikend voor circa 1,4 miljoen huishoudens.
Het advies van de Energieraad over de energie-infrastructuur ‘De ruggengraat van de energievoorziening’ (augustus 2009) pleit voor grootschalige opslag van elektriciteit.
O-PAC is hiervoor de beste en meest voor de hand liggende optie. De technische aspecten zijn gedetailleerd uitgewerkt en het project is snel te realiseren.