Werkgelegenheid

Door middel van een maatschappelijke kosten-baten analyse is aandacht besteed aan het belang van O-PAC voor de regionale economie, mede in het licht van de precaire situatie van de Zuid-Limburgse arbeidsmarkt. Het project zal enkele honderden arbeidsplaatsen voor de lange termijn genereren en gedurende de bouwfase naar verwachting over een periode van 7 jaren ongeveer 15.000 manjaren werk (directe werkgelegenheid). Dit cijfer wordt verdubbeld als de indirecte werkgelegenheid wordt meegerekend.